LABORATORIUM PFO

Grupa PFO posiada dwa nowoczesne i funkcjonalne laboratoria: Chemiczne i Mikrobiologiczne. Wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny, który obsługuje profesjonalna kadra. Specjalizujemy się między innymi w badaniach czystości mikrobiologicznej i badaniach jałowości.

Badamy, precyzyjnie, dokładnie, szybko, po konkurencyjnych cenach, zgodnie z normami klienta: żywność, pasze, tworzywa sztuczne, materiały budowlane metale, paliwa.

 

Przykładowe możliwości naszego laboratorium chemicznego:

 • ważenie na wagach analitycznych z dokładnością do 0,00000 g
 • oznaczanie temperatury topnienia
 • pomiar współczynnika załamania światła
 • pomiar lepkości
 • analizy HPLC (wysokosprawnej chromatografii i cieczowej) substancji organicznych i nieorganicznych. Rozdział na kolumnach i detekcja za pomocą detektorów: masowych (MS/MS quadropul), UV/VIS, diodowych, fluorescencyjnych, elektrochemicznych.
 • analizy GC (chromatografii i gazowej) substancji lotnych (alkoholi, estrów, ketonów). Rozdział na kolumnach i detekcja za pomocą detektora UV/VIS.
 • analizy spektrofotometryczne bezkontaktowe potwierdzanie tożsamości zw. organicznych z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni NEAR IR
 • analiza elementarna jakościowa i ilościowa
 • pomiar pH
 • pomiar przewodności cieczy
 • miareczkowanie
 • oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera
 • temperatura krzepnięcia do -50 st. metoda CFPP (cold filter plugging point) dla paliw
 • analiza pierwiastkowa metali rentgenowska
 • spalanie i badania popiołów
 • skręcalność optyczna
 • wirowanie pod próżnią
 • suszenie pod próżnią
 • oznaczanie twardości tabletek
 • oznaczanie ścieralności tabletek
 • oznaczanie rozpadu tabletek
 • oznaczanie uwalniania subst. czynnej z tabletek
 • oczyszczanie na kolumnach SPE
 • badanie pieczywa
 • oznaczanie chlorków

 

Przykładowe możliwości naszego laboratorium mikrobiologicznego:

 • Badania mikrobiologiczne żywności metodami akredytowanymi przez PCA:
  • ogólna liczba drobnoustrojów w 1g / 1ml
  • obecność Salmonella spp. w 10 g i 25 g / 10 ml i 25 ml
  • liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w 1g / 1ml
  • obecność Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium w 25 g (świeże mięso drobiowe)
  • obecność Listeria monocytogenes w 25 g / 25 ml
 • Badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (wymazy czystościowe)
 • Badanie czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, wyrobów medycznych, materiałów wyjściowych i opakowaniowych
 • Badanie jałowości produktów leczniczych
 • Kontrola mikrobiologiczna środowiska produkcyjnego
 • Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

Oferta na badanie skuteczności procesu sterylizacji

Laboratorium Mikrobiologiczne prowadzi badania skuteczności procesu sterylizacji z zastosowaniem wskaźników biologicznych. Oferta  skierowana jest do:  gabinetów stomatologicznych, gabinetów medycyny estetycznej,  zakładów opieki zdrowotnej, aptek tj. wszystkich instytucji, które w świetle najnowszych ustaw oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia mają obowiązek przeprowadzania kontroli oraz gromadzenia stosowanej co do tego dokumentacji.

Cena za usługę wynosi 30 zł brutto. Wskaźniki skuteczności sterylizacji będą wydawane oraz przyjmowane do badania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-14.